Het hoogste bewust zijn dat verlichting heet, wordt door gebrek aan uitzicht nog wel eens beschuldigd of in elk geval ernstig verdacht van anarchistische neigingen. In zoverre het de klassieke machtstructuren betreft, die zoals eerder verklaard in de mens zelf kunnen worden opgelost, mag deze angst een zekere basis hebben.

Angst is evenwel altijd een effect van de geconditioneerde machtstructuur in mensen zelf. Dat het opgelost hebben van dit schijnconflict tot effect heeft dat geen menselijke wet werkelijk nog serieus wordt genomen, is logisch. Het handelen van de mens met uitzicht is nooit in conflict met wetten van lagere orde. Het zijn niet de wetten die vrijheid en vrede brengen. Ook de polemologie, de wetenschap van oorlog en vrede, is hier niet toe in staat.

De wetten die in conflict zijn met het hoogste bewustzijn, verdwijnen vanzelf. Net als de betrokken “gelovigen”. En zo kan vrijheid nooit op gespannen voet staan met de bestaande orde. Andersom? Zeker. Voor sommigen. Macht corrumpeert per definitie. Macht heeft de neiging om (geestelijke) luiheid, onkunde en vooral angst te camoufleren. Ontneem de macht, ook die van het geld, één dag bewust alle invloed. Gewoon door er aandacht aan te besteden. Verspil er geen enkel geloof of gedachte aan. Dan begrijp je hoe ernstig ontzield de mens kan zijn. Ik vraag je vandaag heel veel mededogen en begrip te demonstreren. Voor jezelf. Voor wie anders dan jezelf, zou jij mededogen en begrip kunnen demonstreren?