Er zijn redenenen waarom ik graag samenwerk en samenleef met mensen en organisaties die spiritualiteit serieus nemen. De eerste is de beste. In volkomen non-dualiteit is het zeer eenvoudig om het organisatiebelang en het individueel belang, volkomen hand in hand te laten gaan. Het vraagt enig inzicht en volwassenheid om te doorzien dat dergelijke tegenstellingen niet werkelijk bestaan. Een tijdelijke(?) schijntoestand. Een schijntoestand die voortkomt uit de complexe, bewuste en onbewuste projecties in het menselijk denken. Projecties die dagelijks een oneindig aantal keren worden versterkt door het routinegedrag van het menselijk denken zelf. Heel onzorgvuldig. Neem iets meer tijd en je bent niet langer in staat om (on)bewust problemen te maken. 

Projecties bewust en nauwkeurig benoemen, ophelderen en schoonmaken. Overgave. Volledig leiderschap in het leven. Dan is het veel genakkelijker om betere resultaten te behalen. Samenwerken. Ook financiële winst, indien gewenst. Een tweede reden om “soortgenoten” te zoeken mag wat arrogant overkomen. Hij komt wel voort uit enige (levens)ervaring. Waarom aandacht en energie geven aan mensen en organisaties die toch niet gelukkig willen zijn? Mensen en organisaties waar altijd gezeur is. Mensen en organisaties die eigenlijk al oude lijken zijn. Ook al ligt de gemiddelde leeftijd misschien wel onder de dertig jaar.

De steen der wijzen ligt in jezelf. Je bent een gezegend mens. En realiseer je dat elke steen der wijzen, in aanleg aanwezig is in elk mens die je ontmoet. Meestal is er weinig meer voor nodig dan deze in elkaar te activeren. Te stimuleren. Te eren. Het voorgaande geldt natuurlijk ook voor de kinderen. Speel je mee vandaag?