Is er iemand, ja zelfs een echte guru nodig om verlichting te bereiken? De mens beslist dat zelf. Er zijn argumenten voor. Er zijn ook argumenten tegen. In de duale wereld. Jij die de de verlichting al sinds mensenheugnis “hebt”. Al dan niet bewust. Jij weet dat verlichting niet te “hebben” valt. Het moet worden “verdiend?”

Verdiend met wat? Met goede werken en het helpen van anderen? Voor sommigen geldt dit. Hoe het bewustzijn vrij door jouw stroomt, is de enige toets. De verlichting van het collectief is het proces dat op dit moment, wereldwijd door miljoenen wordt nagestreefd. Van “New Age” tot de voorlopers in de wetenschappen. Men begint zich ook in organisaties te realiseren dat het ontbreken van duidelijke, gezamenlijke spirituele doelstellingen, eenvoudig niet werkt. In elk geval niet op de lange termijn. Hetzelfde principe geldt voor privérelaties.

En dan zijn er natuurlijk de miljoenen aanhangers van de bekende en de minder bekende religies. Mensen die besluiten om de directe belichaming en ervaring van werkelijkheid die religie kan bieden, nu eens wèl serieus te nemen. Hoe hoger de energie die dit oplevert, hoe gemakkelijker de veranderingsprocessen kunnen verlopen. Ook voor anderen. Geen innerlijke conflicten betekent het automatisch verspreiden van bewustzijn. Overgave aan werkelijkheid. Wie wil dat niet?