SomsĀ is de vroegere conditionering om onderscheid te maken nogal hardnekkig. Flexibiliteit in het lichaam is flexibilitiet in de geest. En andersom. Aan de rigiditeit in het denken en in het lichaam, valt het ontwikkelingsniveau van de arme, onbewuste mens te herkennen. Kijk eens zonder te oordelen om je heen vandaag.

De partner, als je een partner hebt. De politicus, journalist, of chef. De kinderen. Of kijk eens naar de organisatie die jouw uitkering verstrekt. Heb diep mededogen. Ik leg je uit waarom dat zo belangrijk is. Mededogen zorgt er voor dat bewustzijn niet wordt verward met arrogantie. De idee beter of anders te weten dan een ander, is misplaatst. Nog belangrijker is het volgende. Als jij meent iets in iets of iemand anders waar te kunnen nemen dat niet volmaakt (verlicht) is, dan is de eigen waarneming ver van huis. Dan ben je zelf niet (geheel) in balans. En draag je dus actief bij aan de instandhouding van onbewustheid en lijden. Verlichting ware niet te verwarren met zelfgenoegzame onachtzaamheid.

En last but not least, dit is meer psychologisch, als je een oordeel hebt over iets of iemand anders, dan is dat uiteindelijk sowieso altijd een oordeel over jezelf. Dat is geen bevrijding. Dat is de ultieme gevangenis. Ervaar wat eeuwige vrijheid is. Vandaag.