Voorlopig zijn we klaar. Helder. Het inzizht en de vaardigheden om te kunnen leven en overal aanwezig te zijn. Volledig beschikbaar. Een volkomen, tot rust gebracht brein. Jij bepaalt zelf of het nuttig is de hersenen aan het werk te zetten of niet. Heel aangenaam. Heel rustgevend. Heel realistisch. Waarheid.

Lukt het niet meteen, of niet altijd helemaal ………………, geen nood. Je kan altijd weer even teruglezen. De losse stukjes per datum geven een mogelijke, reële ontwikkelingsweg. Het afleren van alles dat geen enkel nut heeft. Geen verspilling. Nooit meer lange termijnschade door zo maar wat te denken. Heel ontspannen. Heel bewust.

Het genieten van de ervaring hoe het is. De eerste beloning. De mens die letterlijk in staat is om alles in zichzelf op te lossen. Voor zover het nodig is om iets op te lossen natuurlijk. De enig probleemveroorzakende factor was het menselijk denken. Dat ligt nu achter. De valkuil om weer met die dommigheid te beginnen? Het is een godsliederlijk stomme streek om in een valkuil te springen. Die lieve, duivelse hersentjes toch!! Foei!! Nooit meer doen hoor!! RIP. Rest in peace today. Ervaar hoe alles leeft. Zinderende energie.