Ergens vierkant achter staan. Een relatie. Werk. Gezin. Een spiritueel leven. De natuur. Een financieel of een ideëel doel. Ghandi heeft gezegd dat alle menselijke inspanning volstrekt futiel is. En dat het toch heel belangrijk is dat de dingen worden gedaan. Waar ik vierkant achter sta is verandering. In beweging zijn. Meer bewustzijn (helpen) ontwikkelen. Je kent misschien dat gevoel wanneer je na vele jaren weer eens een oud opstel van jezelf terugziet. “Goh, wat grappig, dat ik toen zo schreef. Wat lief eigenlijk”.

Ik heb dat met elk woord dat ik nu uitspreek, of schrijf. Met elke handeling die ik ooit heb gedaan. Het is niet wezenlijk anders wanneer dat vijf minuten of dertig jaar geleden is. De werkelijkheid van een seconde later is altijd weer anders. De werkelijkheid is dat het meeste rond is. Ook mijn vroegere wiskundeleraren waren daar al heel goed van op de hoogte. Wanneer je een zogenaamd rechte lijn doortrekt, dan blijkt het deel van een cirkel te zijn. En de cirkel zelf vormt een bol. Veel meer dan één, twee, of drie dimensies.

Waneer ik een jonge of oude mens hoor zeggen dat iets zus of zo is, dan luister ik goed. Een aardig opstel. Ik verwacht dat we als mensheid nog gaan ontdekken dat de aarde noch plat, noch bolvormig is. Wie kent de vorm van het vierkant in negen dimensies?