Sex wordt vaak gebruikt als lokkertje. Dan komt er meestal weinig goeds van. Dat wat met sex moet worden gekocht, heeft mogelijk geen enkele, werkelijke waarde. Alleen al het denken aan sex kan een sterke, lichamelijke prikkel geven. Een prikkel om iets te doen. Bijvoorbeeld om te schrijven. En om al in kant en klare stemming te zijn voor nu en later. Voor als ik klaar ben met schrijven bedoel ik. Dat is nooit. Ook daarom heb ik altijd plezier.

Als je leert om heel langzaam te denken zoals ik. Als je de woorden nog langzamer, tergend langzaam tot je neemt. Dan wordt je ervaring veel dieper. Het zijn niet mijn woorden die er voor zorgen dat iets werkelijk gebeurt. Dat ben jij zelf ook niet. En als jij je van binnenuit, in alle rust en aangename eenzaamheid, overgeeft aan het ware zelf en dan het aller, allerhoogste …………… dan kan het zijn dat je zo maar een diep gevoel van rust krijgt. Een innerlijk gevoel van vrede en geborgenheid. Thuis. Wie, of waar je ook bent.

Jij kan jezef in stilte en rust, gevoelens van vrede en veiligheid toestaan. Zo maar. Daar is helemaal niets voor nodig. En als je dat allemaal maar eng, vreemd, of raar vindt, dan kan je weer gewoon aan sex denken. Een fijne dag.