Totale onthechting, volledig bewustzijn, verlichting, gewoon compleet mens zijn, links, rechts, onder, boven, alleen, samen, alles weten zonder moeite te doen om ook maar iets te weten, laat staan te begrijpen, verbonden met alles en iedereen, niets of niemand uitgesloten, korte, directe communicatie, alles dient hetzelfde doel dat zich op elk moment in het individueel en collectief bewustzijn kan manifesteren en dat ook continu doet, het is slechts een kwestie van konsekwent afstemmen, liefdevol wijs, aandachtig, zich nooit laten afleiden door de (hersenschimmen) van zelf of een ander, eenvoudig, daadkrachtig, onzichtbaar of juist volledig in licht, er is geen verschil, er bestaan geen verschillen, anders dan in vroeger tijden waar halve maatschappijen tot dezelfde ervaringen komen en andere helften niet, dit eenvoudig op te lossen verschijnsel ligt echt helemaal in onszelf, waarmee het paradijs nooit verdwenen is, waar verleden, heden en toekomst niet bestaan, waar vrijheid en liefde gedogen dat mensen voor andere wegen kiezen, uit onbewustheid, door angst, door geconditioneerde gedachten van verdeeldheid, het is zo eenvoudig een volzin te maken die geen nieuwsgierigheid wekt en waarheid van binnen gemakkelijk laat zijn.