Gedachten en emoties zorgen voor directe, energetische beweging. Gedachten en emoties zijn in die zin dus helemaal niet zwevend. Er is een wat vervelend aspect aan gedachten en emoties. Ze zijn duizenden keren trager dan de energetische bewegingen die onze cellen en atomen vanzelf al maken. Gedachten en emoties vertragen de natuurlijke beweging van het energielichaam dat wij samen zijn.

Tegen deze achtergrond is de gangbare associatie met het woord ontwikkeling nogal hilarisch. “De maatschappelijke ontwikkeling gaat zo snel, dat het haast niet meer bij te houden is”. “De hoeveelheid informatie die de moderne mens moet verwerken, is meer dan vroeger in vele generaties werd ervaren”. Deze uitspraken getuigen slechts van langzaam denken en een op emotioneel gebied nogal zweverig bewustzijnsniveau.

Deze gedachten van onbewustheid, spelen in het algemeen alleen in de buitenste hersenschors van de zogenaamd moderne mens. De verbinding met de rest van het lichaam, zowel van zelf als de werkelijk feitelijk energetisch te ervaren verbinding met de kosmos, of zo je wilt schepping als geheel, blijft dan volledig buiten de ervaring. Dat de waarneming vanuit dit uiterlijk stukje hersenschors, de werkelijke maatschappij wordt genoemd, maakt het natuurlijk niet minder merkwaardig. Het voorgaande is slechts één van de redenen waarom ik je uitnodig het eigen grofstoffelijk lichaam van a tot z, van top tot teen, van arm, tot orgaan, tot bot, tot cel, tot atoom en zelfs nog veel kleiner te …………………….. gaan ervaren. Bewuste actie. De meer fijnstoffelijke beleving van het geheel volgt dan vanzelf. Wees niet bang. Het gaat slechts om werkelijkheid.