Kunst bestaat bij de gratie van ……………… de ziel. Het lichaam bestaat bij de gratie van …………….. de ziel. Het lichaam kan geen sconde leven zonder dat de ziel het toestaat. Een zielloos, materieel gericht bestaan is een soort gedoogbeleid. Het gedoogbeleid van de ziel. Wie kent niet de ziel? Of zo je wilt, de directe verbinding naar die ene met vele namen.

De ziel kan soms een lang leven gedogen. En dan slaat schijnbaar plotseling de waanzin toe. In de vorm van geestelijke, of fysieke problemen. De ziel lijdt, het lichaam schreeuwt het uit. Een gezegde, een volkswijsheid, die vaak een veel grotere realiteitswaarde heeft dan een wiskundige formule die tot op heel veel cijfers achter de komma schijnt te kloppen. Er klopt heel weinig in dode materie.

Gedoogbeleid is altijd gebaseerd op angst. De ziel respecteert de universele angst van de mens voor werkelijke liefde en kracht. Angst om duidelijke maatregelen te nemen is in de kern niet anders dan angst voor overgave en loslaten. Moed en wijsheid. Ik wens je moed en wijsheid om alles wat met ongezondheid te maken heeft, zo veel mogelijk los te laten. Dat wat de menselijke geest kan verzinnen, is uitvoerbaar. Het beste advies komt meestal van de stille, innerlijke fluisteringen door de ziel. Een werkelijkheid die voor elk mens, geleerd of ongeschoold, keurig verborgen blijft. Tot men nieuwsgierig wordt. Of misschien door omstandigheden wordt gedwongen tot werkelijk luisteren. Met hart, verstand en ziel. In alle nuchterheid en eenvoud. Zoals altijd.