Emotionele bevrijding heeft niets met ongevoelig worden, of afgestompt raken te maken. Emotionele vrijheid is voorwaarde voor de directe, zuivere ervaring. Deze ervaring zelf is het grootste instrument van genezing waar de mens zelf over beschikt. Wanneer dit instrument bewust wordt ontwikkeld, is er geen sprake van wonderen. Het is geen wonder dat de terugkeer naar de volkomen zuivere, natuurlijke staat, schijnbaar wonderbaarlijke resultaten kan geven.

Dan moet men niet alleen emotioneel bevrijd zijn. De mentale gevangenissen, in de vorm van beperkende meningen en oordelen, kunnen een totale blokkade zijn voor ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid en overgave zijn geen zaken van blind geloof. Nee, ontvankelijkheid en overgave werken het best, wanneer het einddoel duidelijk is. Het einddoel kan niet anders zijn dan dat wat werkelijk is.

Dat wat werkelijk is behoeft geen krans. Dat wat werkelijk is, kan niet in woorden worden gevat. Dat wat werkelijk is, kan slechts worden ervaren. Gewoon ademhalen en helemaal niets anders doen. Dat is nogal natuurlijk. Dat zoiets voor de mens niet genoeg is, is een vorm van materialisme, zonder werkelijk blijvende waarde. Daar kunnen mensen erg ziek van worden. Een heel besmettelijke ziekte. Miljoenen slachtoffers. Die epidemie lijkt niet te stuiten. Net als bij kanker. Het lijkt zo. Er bestaan andere, meer fundamentele wegen naar gezondheid en geluk.