Het niveau meester ofwel gewoon mens, kan je indelen in drie ontwikkelingsstadia. 1. Het aanleren van methoden. 2. Het doorgronden van de achterliggende werkelijkheid. De werkelijkheid die helder maakt waarom een bepaalde aanpak soms werkt. En die ook verklaart waarom exact dezelfde methode soms juist helemaal niet werkt. 3. Kwaliteitsbewustzijn, gezondheid, gelukzaligheid, vrijheid en liefde.

De schoolse opvatting dat er een fundamentele scheiding tussen lichaam en geest zou zijn, is de opperste lulkoek. Dit is een deel van de verklaring voor het feit dat een eenvoudige, mentale of psychologische techniek, in sommige gevallen in staat is om de productie van kankercellen direct te stoppen. Bij allergische reacties werkt het precies gelijk. Ik vind dat elk modern mens dit hoort te weten, vandaar dat ik het ook voor jou opschrijf.

Het is voor mij heel logisch dat deze mogelijkheden, naarmate het individueel en collectief bewustzijn toeneemt, voor iedereen binnen bereik komen. Dit geldt ook ten aanzien van preventieve maatregelen die uit bewustzijn voortkomen. Dat lijkt me nuttig. Het grote probleem dat alle “veldwerkers” op dit gebied ontmoeten is ongeloof. Dit ongeloof wordt door de klassiek geconditioneerde wetenschap, religies en andere belangenorganisaties, van harte gestimuleerd. Zij het met verschillende, niet logische argumenten. Ik vraag je slechts om zelf eens logisch na te denken. Bedenk daarbij het volgende: goed kijken, ofwel helder waarnemen, heeft niets met denken te maken. Het denken zorgt slechts voor een min of meer geslaagde ondertiteling bij dat wat werkelijk gebeurt. Stop ff.