Het vieren van het leven en het vieren van verlies(rouw) is een normaal aspect van de menselijke ervaring. Wanneer dit op gevoelsniveau wordt beleefd, blijkt er meestal nog een veel diepere behoefte te zijn. De behoeft aan (permanente) vernieuwing.

Volledige onthechting en verlichting, ofwel het actief belichamen van totaal bewustzijn, is een unieke mogelijkheid. Een mogelijkheid die helemaal niet uniek is, in de zin dat elk mens deze verlichting in zichzelf draagt. Een mogelijkheid die zeer uniek blijft zolang de massa grijs wil blijven en zich niet of nauwelijks bekommert om de mogelijkheid het innerlijk licht tot ontwikkeling te (helpen) brengen.

Degenen die zich hier als helpers mee bezig houden, staan meestal schijnbaar iets aan de zijlijn van de maatschappij. Dat mijn feest in deze ervaring ook jouw feest mag zijn. En rouw, ook echte rouw om waar verlies, maakt deel uit van onze verbinding. Totaal bewustzijn kent geen tegenstellingen. Volledige onthechting en totale verbinding staan in werkelijkheid nooit op gespannen voet. Je zou dat vrij betrokken kunnen noemen. Een vrij, betrokken, feest