Ik ken enkele mensen die op 5 mei jarig zijn. Ken ik deze mensen volledig? Dan zou ik in de eerste plaats volledige zelfkennis moeten hebben. Dat laatste is niet het geval. Ik leer elke dag, ja zelfs elke seconde. Volgens sommigen is volledige zelfkennis hetzelfde als Godskennis. En/of kennis van Allah, zoals een lieve collega het zegt. Ik weet dat niet zeker. Iets in mij laat me vanaf mijn eerste, bewuste jeugdherinneringen weten dat het voor mij de moeite waard is om dit te onderzoeken. In de eerste plaats door me op deze mogelijke ervaring te richten. Studie, meditatie, reflectie, gebed, het helpen van anderen in deze ontwikkeling en vooral …………. zo veel mogelijk open en objectieve communicatie.

Ik sluit op voorhand niets uit. Het lijkt me namelijk heel onverstandig om dat wèl te doen. Ik sluit ook niet uit dat genoemd (n)iets, niets meer of minder is dan degene die ik werkelijk ben. Hierbij speelt dat ik mij inmiddels tamelijk goed herinner hoe veel van de geschiedenis werkelijk is geweest. De menselijke herinnering gaat veel verder terug dan de huidige periode op onze veelgeplaagde aardkloot. En de toekomst, die we als vrije ziel soms mogen bereizen, is heel feitelijk en tamelijk transparant. Ook al is het voorspellen van de toekomst zelf, onmogelijk (voor een gemiddeld mens).

Dat is allemaal heel logisch wanneer we ons realiseren dat tijd in werkelijkheid niet bestaat. Ik wens iedereen die op 5 mei geboren is een heel fijne verjaardag. Ook al is de idee dat elke fractie van de seconde verjaart en opnieuw geboren wordt, een iets nauwkeuriger weergave van de werkelijkheid. Heel vrolijk eigenlijk. Nietwaar?