Menselijke liefde en macht zijn soms heel lastige, zelfs bedrieglijke emoties. De wens om macht (over de ander?) te willen uitoefenen, uit zich soms in een zich totaal afhankelijk opstellen en dienend optreden naar de schijnbare machtswellusteling. Je komt dit fenomeen juist heel vaak tegen bij zogenaamde socio ‘s.

Zelfs een ideëel doel of spiritueel verheven activiteit, is soms een vermomming van machtswellust. Het is goed mogelijk dat dit alles op bewust niveau, vrijwel unaniem als volledig zuiver en als puur positief wordt ervaren. Voor zolang het duurt. De uitschieters worden mede veroorzaakt en in stand gehouden door de ingehouden delen en frustraties van de grote massa. Men zou zonder ingehoudenheid zelfs het bestaansrecht verliezen? Toppers worden ook wel eens slachtoffers genoemd. Een andere vorm van kanker?

De bevrijding ligt zoals altijd in het innerlijk. Zelfs de zogenaamd diepere lagen van hart, hersenen, milt, lever, darmen, ruggengraat, cellen en nog veel kleinere delen, zijn ten opzichte van de innerlijke kern van onvoorwaardelijke liefde, te vergelijken met een fietsband. Buitenband. Binnenband. Ze kunnen niet functioneren zonder lucht. Zuivere lucht is in het derde millennium nogal schaars. Jammer. Heel jammer. En dodelijk. Vroeger, of later. Natuurlijk. Vluchten kan niet. Alles staat in directe verbinding met elkaar. Gelukkig maar. Het heeft geen enkele zin om de eigen shit naar elders te exporteren.