Het kan natuurlijk veel korter. Alle waarheid is in de mens zelf te vinden. Alle oplossingen die uit waarheid voortkomen, komen uit de mens zelf voort. De keren dat mensen van binnenuit genezen, ook al is dat medisch gedacht niet mogelijk, hebben mogelijk weinig tot niets met de hulpverlener te maken.

Als dat waar is, geeft dat elk mens ongekende, nieuwe vermogens en mogelijkheden. Kijk en voel daarover maar eens heel rustig. En als het bij je past, stel je er met dezelfde rust voor open. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Deze oefening geeft in vrijwel alle gevallen nieuwe energie. Gewoon, rustig ademen. Niets anders. Zelfs de ademhaling kan soms even heel natuurlijk tot rust komen.