Is het effect van een oorlog ooit een werkelijke bevrijding geweest? Kiezen mensen niet steeds voor nieuwe vormen van onderdrukking? Ja, historisch gezien is dat zo. Ook vandaag. Het kan anders. Daar gaat meestal een diepgaand, innerlijk besluit aan vooraf. Dat klinkt ongeveer als volgt: “er is niets of niemand die, wie, of wat dan ook, in staat is mij permanent te onderdrukken”.

Keuzevrijheid lijkt in de praktijk van het dagelijks leven vaak een totale onmogelijkheid. Dat heeft in de eerste plaats met emoties als angst te maken. Gebrek aan vertrouwen. Met name ook gebrek aan (spiritueel) inzicht en zelfkennis. Maatschappelijke en vooral ook sociale structuren die op beperking zijn gericht. Ziekte kan worden opgevat als een beperking van mogelijkheden.

Gebrek aan helderheid en innerlijke rust. Relaties die bewust of onbewust, bepaald niet op het beste zijn gericht. Ingedamd door regels en structuren. Hoe het werkelijk kan zijn wordt niet meer waargenomen. De werkelijkheid wordt zweverig genoemd. hoe dom kan de mens zijn? De “bijzonderen” in de menselijke geschiedenis hebben eenvoudig gedemonstreerd dat het anders kan. Voorbeelden van werkelijke bevrijding. Jij bent net zo bijzonder. Misschien was je het even vergeten?