Mag er vrede zijn? Mag er oordeelloosheid komen? Mag de liefde worden geleefd? Mag volledige helderziendheid als kwaliteit in elk mens volledig beschikbaar zijn? Net als helder voelen, helder weten, helder horen, helder ruiken en helder proeven? Van mij mag dat wel. Het heeft natuurlijk wel gevolgen.

Mag het ook van jou? Dat is de enige vraag die je hoeft te beantwoorden. Besteed wat extra aandacht aan die eigen, heel bijzondere kwaliteiten. Gewoon, door er in gedachten en met je volledig gevoel contact mee te maken. Geloof je nu echt dat die kwaliteiten voorbehouden zijn aan heel bijzondere mensen? Als dat zo is, reken jezelf vanaf vandaag ook maar tot die heel bijzondere mensen.

Iedereen heeft “het”. Niemand kan er eigendom, bezit, of patent op hebben. Ik adviseer je een dag zonder innerlijke, of uiterlijke woorden. De directe beleving van werkelijkheid. Waarom niet nu?