In een eerdere oefening heb ik aangegeven dat het heel nuttig is om eens te spelen met abstract denken. Misschien begrijp je inmiddels beter waarom jij jezelf daarmee kan helpen. Hoe abstracter jij denkt, hoe dichter je de werkelijkheid benadert. De idee van het meest abstracte onderwerp dat jij kunt verzinnen, ligt zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid. Pure logica.

Hoe concreter jij meent te denken, hoe meer dat slechts denken in losse delen, in fragmenten van werkelijkheid is. Juist heel onwerkelijk. Niet ernstig, maar het zou natuurlijk nogal achterlijk zijn om dat concreet te noemen. En wat niet werkelijk is, is niet of nauwelijks werkzaam. Dat geeft slechts schijnvertoningen.

Alleen wanneer je zelfs de laatste abstractie – ook het talgebruik zelf is niet meer dan een realiteitsbeperkende abstractie – loslaat, ervaar je werkelijkheid. Misschien wel voor het eerst in je leven. Duidelijk?