Esoterische genezers en healers zien epilepsie als een teken van iets heel anders. Er wordt wel eens de vergelijking met de aarde gemaakt. Geweldige krachten die naar buiten willen, maar die niet geleefd mogen worden. Yoga, inzichtgevende therapie en ook eenvoudige ontspanningsoefeningen, zijn meestal een weldaad voor mensen met epilepsie. Slachtoffers van onbewustheid.

AD/HD en andere bestempelingen zijn vanuit deze invalshoek in beginsel exact hetzelfde. En hoe het met kanker zit? Ik wil je vragen om daar een keer heel diep over in te voelen. Het eigen bewustzijn uitnodigen om helderheid te geven. Er is uiteindelijk niemand die dat voor een ander mens kan doen.

Intuïtie. Intuere. Spontanuity. Spontaniteit. Ware intuïtie en spontaan weten/handelen in het moment. Het moment dat volledige (zelf)kennis, universele liefde en bewuste helderheid beschikbaar komen. Intuere. In Groningen zou men zeggen: “noar binn’n kiek’n”. Heel eenvoudig. Heel direct. Weten. Handelen. Het weten zonder handelen is niets. Handelen zonder weten is leven als kip zonder kop. Het leven kan heel eenvoudig zijn.