George Bernhard Shaw heeft eens gezegd dat zijn manier om lollig te zijn, vaak te maken heeft met het vertellen van waarheid. Dat is sowieso de kracht van een goede cabaratier, een guru, therapeut en van veel kunst. De waan van de dag wordt doorbroken. Het aspect van “tot jezelf komen”. Het is goed beschouwd natuurlijk heel merkwaardig dat zo veel kostbare levensenergie wordt gebruikt om de waan van de dag in stand te houden en te cultiveren. En dat hele beroepsgroepen het dagelijks brood verdienen met het weer in balans brengen van de mens die zich in dit proces kwijtraakt.

De mens die na een belangrijke werkdag of ander gewichtig onderwerp verzucht: “waar gaat dit eigenlijk over”. Het dagelijks volledig in de waan van de dag blijven, is een meer of minder continue vorm van crisis. Tegengestelde “waarheden” betekent eenvoudig dat het de mens nog aan het vermogen ontbreekt om die tegenstellingen als “schijn” te doorzien. Overgave aan werkelijkheid is een ontnuchterende en niet altijd gemakkelijke ontwikkelingsmogelijkheid. Wel heel eenvoudig.

Soms ervaart men dat als verdrietig en heel triest. De confrontatie met de waarheid dat elk mens (mede) verantwoordelijk is voor alles wat er, in welk kleinste hoekje van de wereld ook, gebeurt. Een grappige gedachte? Een heel serieuze zaak? Kies zelf!

Next Page →