Ik heb eens jarenlange studie gedaan naar het historisch effect van wetenschap. Het enig zichtbare en tastbare effect is natuurlijk een structureel degenererende mensheid. In die zin is het niet zo vreemd dat sommigen deze loot van de boom der kennis des duivels noemen. Duivels vervelende effecten zijn er in elk geval wel.

Als positieve effecten wordt door sommigen comfort genoemd. Wetenschap wordt inderdaad bedreven door mensen die fysiek lui zijn. Althans te lui om een werkelijke bijdrage te leveren aan de meer primaire productieprocessen van het leven.

Mij is slechts één soort bekend met wie het nog ernstiger is gesteld: schrijvers.