Mensen

Als mensen zouden weten en begrijpen dat alle niet natuurlijke agressie op angst en emotioneel onopgelost verleden is gebaseerd. Als mensen zouden weten en begrijpen dat er helemaal geen reden is om angstig te zijn voor wat zich afspeelt in hun onbewuste.

Als mensen zouden weten en begrijpen dat zij op deze manier vaak, zonder dat te beseffen, niet alleen onnodig destructief gedrag naar de aardekwaliteit en andere mensen doen, maar dat dat vroeger of later allemaal terugslaat op zichzelf en hun nageslacht.

Als mensen zichzelf zouden weten te begrijpen, voordat het hun wordt toegestaan om als volwassen burger medeverantwoordelijkheid voor al het leven te nemen.

Als mensen zouden weten en begrijpen dat iedere vorm van negatief, verslavend gedrag, waaronder het denken zélf, die ogenschijnlijk merkwaardige neiging tot (zelf)destructie, de innerlijke verdeeldheid weerspiegelt. En dat veel van het eigen denken ongemerkt zeer beperkend kan zijn voor natuurlijke ontwikkeling.

Als mensen zouden weten en begrijpen wat de geestelijke en lichamelijke kracht van onverdeeldheid in positieve zin kan veroorzaken. Individueel en collectief.

Als mensen innerlijke rust en vrede zouden weten, leven en begrijpen.

Als alle mensen zichzelf en elkaar in hun onderlinge verbinding zouden ervaren, net als ieder open, lichamelijk en geestelijk redelijk ontwikkeld mens in het derde millennium al doet.

Als mensen leren om vooraf te kunnen weten, begrijpen en zien wat het effect van hun denken en (niet) handelen op de korte en de lange termijn is.

Als mensen zouden weten en begrijpen hoe belangrijk het is om zich opnieuw te verbinden met de informatie die zij 24hpd, heel direct ontvangen via hun natuurlijke zintuigen.

Als mensen niet al verdonkerd en afgestompt zijn voordat zij aan het échte leven beginnen.

Dan zijn mensen niet langer slaaf van zichzelf en/of anderen. Vrij. Aldus apie einstein. En iemand die dat als haar/zijn auteur kan opschrijven, is een gezegend mens. Misschien rijker dan de allerrijksten der aarde. Dat zal je begrijpen. Fijne dag ❤

Next Page →